Важно е да се обърне внимание както на кожната бариера, така и на микробиома. Промените в микробиома могат да бъдат свързани с нарушаване на целостта на кожната бариера, което може да причини видими признаци на чувствителност на кожата и дори заболявания.

Съществува нежен баланс между кожната бариера и микробиома. Всяко несъответствие между тях може да доведе до кожни заболявания и инфекции. Целостта на кожната бариера може да бъде възстановена и поддържана чрез доставяне на основни съставки на кожата и избягване на негативните влияния на околната среда върху кожния микробиом.

Вижте също