Нашата история

След четиринадесет години обстойни изследвания и разработки, през 2013 година се роди ново поколение продукт за грижа за кожата – Coresatin

Нашата история

След четиринадесет години обстойни изследвания и разработки, през 2013 година се роди ново поколение продукт за грижа за кожата – Coresatin

История

Coresatin в търсене на подходящ продукт за нежна хигиена с оптимална грижа.

Като хора с проблемна кожа, се сблъскахме с добре познатите на пазара продукти, които не успяха да ни предложат правилното лечение. Мотивирани от съпричастността, която изпитваме към други страдащи от кожни заболявания, ние се посветихме в намирането на уникални решения, базирани на собствения ни опит и най-новите научни познания в областта.

Нашата мисия е да подобрим качеството на живот на нашите клиенти, чрез разработване на иновативни биоцидни продукти, които да отговарят на нуждите в рамките на процеса на лечение на кожните заболявания. Стремим се да бъдем глобална комания, ръководена от научните изследвания, произвеждаща висококачествени биоцидни продукти за човешка хигиена, на които могат да се доверяват общности от цялия свят. Уникалното при нас е, че ние се концентрираме както върху кожния микробиом, така и върху кожната бариера, като ги разглеждаме и приемаме като партньори за предотвратяването на кожните проблеми. И така създадохме нашето лого:

„Антисептик с оптимална грижа за кожата“

Непрекъснато възприемаме най-новите научни познания и съобразно с кожата на всеки от нас, разработваме индивидуални дезинфектанти и продукти за грижа за кожата, и ето защо историята на Coresatin се пренаписва ежедневно.

Coresatin в търсене на подходящ продукт за нежна хигиена с оптимална грижа.

Като хора с проблемна кожа, се сблъскахме с добре познатите на пазара продукти, които не успяха да ни предложат правилното лечение. Мотивирани от съпричастността, която изпитваме към други страдащи от кожни заболявания, ние се посветихме в намирането на уникални решения, базирани на собствения ни опит и най-новите научни познания в областта. Нашата мисия е да подобрим качеството на живот на нашите клиенти, чрез разработване на иновативни биоцидни продукти, които да отговарят на нуждите в рамките на процеса на лечение на кожните заболявания. Стремим се да бъдем глобална комания, ръководена от научните изследвания, произвеждаща висококачествени биоцидни продукти за човешка хигиена, на които могат да се доверяват общности от цялия свят. Уникалното при нас е, че ние се концентрираме както върху кожния микробиом, така и върху кожната бариера, като ги разглеждаме и приемаме като партньори за предотвратяването на кожните проблеми. И така създадохме нашето лого:

„Антисептик с оптимална грижа за кожата“

Непрекъснато възприемаме най-новите научни познания и съобразно с кожата на всеки от нас, разработваме индивидуални дезинфектанти и продукти за грижа за кожата, и ето защо историята на Coresatin се пренаписва ежедневно.