Общи Условия

на електронен магазин Coresatin.bg

Настоящите общи условия уреждат условията за използване на eлектронен магазин Coresatin.bg.
1. Въведение
Електронният магазин се управлява от ИвДжиЕм Трейд ЕООД с ЕИК 206244764 със седалище: гр. София 1408, ул.Енос 6, наричан по-долу за краткост „Доставчик“.
Контакти:
Имейл: Coresatinbg@gmail.com
Телефон: +359878829992
Чрез използването на електронния магазин потребителят се съгласява с настоящите общи условия. Ако не сте съгласни със същите, следва да се въздържате от използване на сайта.
Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.
Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Ние не продаваме Вашите данни на други дружества или лица. Предоставяме Вашите данни единствено на куриерската фирма, с която работим, и която прилага проверено висок стандарт за защита на личните Ви данни.
2. Дефиниции
“Клиент” е всеки, който поръчва или използва продукти от ектронен магазин Coresatin.bg
„Продукти“ означава продуктите, включени в асортимента на електронния магазин по всяко време.
„Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от електрония магазин Coresatin.bg
3. Продажба

 • Доставчикът разполга с разрешително за предоставяне на пазара от Министерството на здравеопазването на предлагания асортимент.
 • Клиентът заявява желанието си да поръча и закупи Продукт през онлайн магазина, като направи Поръчка по електронен път или по телефона, която се регистрира от самия него или от служител на онлайн магазина от името на Клиента.
 • Досатавчикът има право да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Доставчикът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона.
 • Достачикът полага усилия да представи в онлайн магазина си пълни и точни описания на предлаганите продукти и техните характеристики, заедно с техни изображения и актуални идентични цени, указани в български лева и с включен данък добавена стойност.
 • Доставчикът си запазва правото да коригира евентуални технически грешки и/или пропуски в информацията, предоставена за съответен продукт.

4. Доставка и начин на плащане

 • Доставката се извършва с куриерска фирма „Спиди“ АД до офис или адрес на Клиента.
 • Срокът за изпращане е2 до 5 работни дни след получаване на поръчката.
 • Поръчките, направени през почивни и празнични дни се обработват в първия работен ден. Ако поръчката е необходима в по-кратък срок, Клиентът може да се свържете с Доставчика на посочените в т.1 контакти.
 • Доставчикът извършва доставката на Продуктите само на територията на България.
 • Цената на доставката се заплаща от Клиента, съгласно обявената тарифа на куриерската фирма, когато заявката не отговаря на минималните изисквания за безплатен транспорт.
 • Времето за доставка е между 1 и 2 работни дни, според избрания от Клиента начин на доставка и населеното място.
 • Всички поръчки се изпращат с опция Преглед.
 • Поради естетството на предлагания от Доставчика продукт, опция Тест не е приложима.
 • Клиентът може да заплати своята поръчка по един от следните начини:
 • чpeз паричен пощенски превод по куриера
 • с бaнĸoв пpeвoд:

 • Бaнĸoвa cмeтĸa в Първа Инвестиционна банка:

 • ІВАN: BG34FINV91501017569381

 • ВІС: FIVNBGSF

 • Πoлyчaтeл: ИвДжиЕм Трейд ЕООД
 • Клиентът може да заяви фактура, като попълни данните на фирмата в поле Бележки при Заявка на поръчката. Ако е пропуснал да го направи, може да се свържете с Доставчика на посочените контакти в т.1.

5. Права и задължения на страните

 • Клиентът има право:
 • да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 • да поръчва стоки от електронен магазин bg при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
 • да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка,
 • да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.
 • Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, позорящо, клеветящо, или такова, което би нарушило закона и добрите нрави. В противен случай Клиентът носи пълна отговорност за причинени на Доставчика вреди.
 • Клиентът се задължава:
 • да предостави вярна и точна информация и лични данни, изисквана при поръчката;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
 • при получаване на продукта да провери дали съответства на поръчания от него продукт. В случай, че при несъответствие Клиентът не уведоми незабавно след доставката на продукта Доставчика, се приема, че той съответства с желанието на Клиента.
 • Доставчикът има право:
 • да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
 • по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени;
 • да получи от Клиента данни за извършване на доставката
 • Доставчикът се задължава:

да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в настоящите Общи условия на този електронен магазин.
6. Право на отказ на поръчка
В случай, че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка или някой от продуктите в нея , той трябва да се свърже с Доставчика преди Стоките да бъдат подготвени за доставка.
При отказ от поръчка заплатена по банкова сметка, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по сметката, с която е направено плащането в срок до 14 дни;

Клиентът има право, да върне получената стока в срок от 14 дни от датата на получаване, само при условие, че няма нанесени щети върху опаковката и контейнера, в който се съхранява продуктът и го връща в състоянието, в което го е получил.

7. Интелектуална собственост
Всички права върху интелектуалната собственост по отношение на информационните ресурси и съдържанието на електрония магазин се Упражняват от Доставчика. Същите са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и всяко използване на съдържание от електрония магазин без съгласието на Доставчика е нарушение на закона, от което може да последва гражданска, административно наказателна или наказателна отговорност.
При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Доставчика, той има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
8. Ограничаване на отговорността
Доставчикът предприема необходимите мерки, за да поддържа съдържанието на електрония магазин актуално, но не носи отговорност за действителната актуалност на същия. Във връзка с това Доставчикът не носи отговорност за вреди, в това число преки и косвени, включително пропуснати ползи, които Клиент на електрония магазин би понесъл при каквито и да е обстоятелства, свързани с публикуваното съдържание на електрония магазин и достъпа до същия. Използвайки електрония магазин, Клиентите поемат всички рискове, свързани с това, включително всеки риск за крайни потребителски устройства, софтуер или данни на потребителите.
Доколкото в съдържанието на електрония магазин се съдържат препратки към съдържание, позиционирано извън същия Клиентът е запознат с факта, че Доставчикът няма контрол върху същото и не носи отговорност за последиците от активиране на препратки, водещи извън онлайн магазина.
Доставчикът не носи отговорност за злонамерени действия от страна на трети лица, обект на които би могъл да стане Клиентът, при използване на електрония магазин. Клиентът използва електрония магазин на своя отговорност.
9. Използване на електрония магазин
Клиентите следва да използват електрония магазин добросъвестно, в това число да не предприемат злонамерени действия, които да могат да се отразят на достъпността на съдържанието за трети лица или използването на електрония магазин изобщо.
10. Политика за защита на личните данни

 • Събиране на лични данни

При поръчка Клиентът предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат обработвани и използвани от Доставчика за предоставяне на предлаганите продукти съгласно настоящите Общи Условия.
Клиентът собственоръчно въвежда всички свои лични данни, необходими за доставка на избрания продукт. Той е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни. В случай, че Клиентът предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове, Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката.
Видове лични данни събирани от Доставчика:
– За поръчка на продукт – име, адрес, телефонен номер, email;
– При издаване на фактура-допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

 • Съхранение и обработване на данни

Доставчикът обработва лични данни на Клиентите с цел изпълнение на задълженията на Доставчика като страна по договор за продажба на стоки.
Клиентските данни се съхраняват при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство. Същите се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.
Данните се съхраняват за период необходим за изпълнение задълженията на Доставчика, след което същите се изтриват или деперсонализират, освен ако нормативен акт изисква съхранението им за по-дълъг период.

 • Предоставяне на данни на трети страни

Доставчикът има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани данни на Клиента на трети лица – администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение задължението на Доставчика по сключени договори за доставка на продукти, или събиране на вземания, дължими за доставените продукти, както и за изпълнение на законови задължения.

 • Защита на личните данни

Администраторът предприема необходимите мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните данни от загуба, кражба и злоупотреба. Мерките включват, но не се ограничават до: ssl сертификат с криптирана връзка, firewall на сървъра от хостинг провайдъра.

 • Права на Клиента относно лични данни

Клиентът има право да провери точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригира.
Клиентът има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, да възрази срещу тяхното обработване или да поиска данните му да бъдат изтрити, като изпрати мейл на coresatinbg@gmail.com
11. Бисквитки
„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново в електрония магазин. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.
12. Други
12.1. Настоящите Общи условия са задължителни за всички Клиенти на електрония магазин Coresatin.bg. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка от електрония магазин.
12.2. Всяко използване на Сайта означава, че Клиентът се е запознал внимателно с Общите условия за използването му и се е съгласил да ги спазва безусловно. В случай, че не приема Общите Условия, Клиентът следва да не използва този уеб сайт.
12.3. Общите условия могат да бъдат променяни и допълвани едностранно от Доставчика по всяко време, както и ако промените се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно.
12.4. При промяна на настоящите Общи Условия Доставчикът се задължава да ги публикува в електрония магазин coresatin.bg Изменените Условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Клиента от момента на публикуването им на Страницата.