Кожният микробиом представляват всички микроорганизми, които живеят върху кожата ни и се грижат за нейното здраве.

Сухите вещества могат да премахнат добрите бактерии от кожата. Когато разнообразието и ефективността на кожният микробиом намаля от факторите на околната среда и въздействието от съвремения начин на живот, възниква нарушаване на кожния микробиом и функцията на кожната бариера, което води до всички видове ежедневни кожни проблеми.

Кожният микробиом – понякога наричан кожна микробиота или кожна микрофлора се отнася до микроскопична общност от разнообразни и изобилни микроорганизми като бактерии, вируси, гъбички и др., които се намират на повърхността на кожата. Подобно на нашата ДНК или пръстов отпечатък, микробиома на кожата е уникален за всеки един индивид, въпреки че споделят някои общи черти.

Освен живи организми, които са полезни за нашето здраве, здравата кожа с балансирана кожна микрофлора съдържа и патогенни микроорганизми, които съществуват, без да причиняват никакви инфекции. Като такъв, микробиомът на кожата е във взаимно изгодна (симбиотична) връзка с кожната бариера. При здрава кожа тази сложна връзка между бариерната функция на кожата и нейния микробиом носи деликатен баланс.(1)

Въпреки това, кожата ни е под постоянен натиск както от ендогенни (генетика, естествена имунна система и др.), така и от екзогенни (особености на околната среда, употреба на локални антибиотици, козметика, сапуни и т.н.) фактори, които могат да променят балансираната връзка между кожата и нейната микрофлора. Нарушаването на баланса между двете, носи риск от множество кожни инфекции, заболявания и раздразнения.(2) Следователно е важно да се вземат предвид микробиомът на кожата и целостта и функцията на кожната бариера при лечението на кожни проблеми.

Специализираните локални продукти на coresatin® имат за цел да създадат синергичен ефект: като нежно хигиенизират кожата за продължителен период от време и предлагат жизненоважни съставки като липиди и овлажнители за възстановяване и поддържане на функцията на кожната бариера.

Препратки:

[1] Dekio, Itaru et al.. “Characterization of skin microbiota in patients with atopic dermatitis and in normal subjects using 16S rRNA gene-based comprehensive analysis.” Journal of Medical Microbiology 56, no.12 (2007): 1675-1683.

[2] For instance, see Salava, Alexander and Lauerma, Antti. “Role of the skin microbiome in atopic dermatitis.” Clinical and Translational Allergy 33, no.4 (2014): 3.

Вижте също