Хигиена и превенция на инфекции

Хегиенизирането на ръцете и кожата се счита за важна част от дейсността по контрол на инфекциите. Използването на подходящ антисептик е най-важен, лесен и достъпен начин да се предпазите от разпространението на инфекции и микроби.

Лична хигиена и превенция на инфекции

Хигиенните практики в ежедневието са превантивна мярка за редуцирането на разпространението на заболявания. Хигиената на кожата включва както почистване на кожата, така и грижа за нейното здраве. Когато е здрава и непокътната, кожата ни има множество вродени механизми, които ни предпазват от физическо, химическо и микробиологично въздействие.

Ръцете са подходящо място за преходни инфекциозни микроорганизми, които при контакт могат да се разпространят до всяка част на тялото.Те са отговорни за разпространението на 80 % от често срещаните инфекциозни заболявания. За да намалите разпространението на инфекции и микроби е важно да следвате правилните практики за хигиена.

Важна част за поддържане на личната хигиена е здравословното почистване на кожата, като нежно отстранявате замръсяващите агенти,запазвайки баланса на микробиома, без да нарушавате целостта на епидермалната бариера и кожната микрофлора.

Програми за предотвратяване и контрол на инфекции (IPC)

Инфекциите могат да се разпространяват сред медицинските работници в здравните заведения, което би могло да доведе до свръхразстеж и по-широко разпространение. А е непосилно медицинският персонал и работниците да са имунизирани срещу всички инфекциозни заболявания.

Проведена в рамките на здравно заведение, програмата за превенция и контрол на инфекциите (IPC) включва мерки не само за предотвратяване на инфекции, свързани със здравеопазването, но и за подготовка и реагиране при по-мащабно заразяване. Дезинфектантите за ръце и кожа в това отношение предлагат устойчива, рентабилна интервенция чрез минимизиране на предаването на инфекциозни кожни заболявания

В допълнение към личните хигиенни практики, продуктовата линия на coresatin® включва продукти за дезинфекция на ръцете и тялото, които могат да се използват в програмите за предотвратяване и контрол на инфекции (IPC).