За coresatin®

Продуктовата линия Coresatin са уникално проектирани кремове, които поддържат и защитават кожната бариера.

За нас

Въз основа на нашият опит и най-новите научни постижения в грижа за кожата, ние допринасяме за бъдещето на дерматологията с нашето ново поколение дезинфекциращи продукти. Ето защо ние предлагаме уникален подход в практиките за грижа за кожата, като предоставяме ефективна алтернатива на вече предлаганите на пазара продукти, които биха могли да доведат до сериозни странични ефекти;

В съчетание с оптимална грижа за кожата, дезинфекцията има първостепенно значение при много кожни проблеми. В тази връзка, coresatin® е въплъщение на подход, базиран на скорошното научно разбиране за кожния микробиом и кожната бариера за справяне с различни кожни проблеми. По този начин продуктовата линия coresatin® е съставена от съобразени продукти за локално приложение като подходящ кожен антисептик с оптимална грижа за здрава и защитена кожа.

coresatin® предлага

Висококачествени биоциди за балансирани микробиом и кожна бариера.

Ние базираме нашите предпоставки на най-новите научни познания, които сочат, че целостта на кожната бариера и кожният микробиом имат еднакво значение за бариерната функция на кожата. Промените в микробиома могат да бъдат свързани с нарушаване на целостта на кожната бариера, което може да причини видими признаци на чувствителност на кожата и дори заболявания.

Въз основа на нашият опит и най-новите научни постижения в грижа за кожата, ние допринасяме за бъдещето на дерматологията с нашето ново поколение дезинфекциращи продукти. Ето защо ние предлагаме уникален подход в практиките за грижа за кожата, като предоставяме ефективна алтернатива на вече предлаганите на пазара продукти, които биха могли да доведат до сериозни странични ефекти;
В съчетание с оптимална грижа за кожата, дезинфекцията има първостепенно значение при много кожни проблеми. В тази връзка, coresatin® е въплъщение на подход, базиран на скорошното научно разбиране за кожния микробиом и кожната бариера за справяне с различни кожни проблеми. По този начин продуктовата линия coresatin® е съставена от съобразени продукти за локално приложение като подходящ кожен антисептик с оптимална грижа за здрава и защитена кожа.

coresatin® предлага

Висококачествени биоциди за балансирани микробиом и кожна бариера.

Ние базираме нашите предпоставки на най-новите научни познания, които сочат, че целостта на кожната бариера и кожният микробиом имат еднакво значение за бариерната функция на кожата. Промените в микробиома могат да бъдат свързани с нарушаване на целостта на кожната бариера, което може да причини видими признаци на чувствителност на кожата и дори заболявания.